دکتر امیرعلی اورندی فلوشیپ فوق تخصصی درد
کلینیک درد آسا
شماره تماس
021-88006302
چهارشنبه صبح
ساعت پذیرش ۱۰-۱۳

بیرون زدگی یا فتق دیسک چه علایمی دارد و تشخیص و درمان آن چگونه است؟