دکتر امیرعلی اورندی فلوشیپ فوق تخصصی درد
کلینیک درد آسا
شماره تماس
021-88006302
شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

دکتر اکبری

متخصص داخلی، پزشک عمومی
کار از سال 1384

دکتر مجیدی

اینترن، پزشک اورژانس
کار از سال 1393

دکترعزیزفر

جراح، متخصص قلب و عروق
کار از سال 1386

دکتر نوری

کارورز، جراح ارتوپد
کار از سال 1396

دکتر حسینی

متخصص غدد عمومی
کار از سال 1399

دکتر عزیزی

متخصص داخلی، دندانپزشک
از سال 1395کار می کند

دکتر محمدی

متخصص داخلی، انکولوژیست
از سال 2010 کار می کند!

دکتر رضایی

جراح غدد
از سال 1987 کار می کند